Thursday, May 10, 2012

Pandiwa

Ang Pandiwa ay mga salitang nagpapakita ng kilos o galaw.

 Mga Halimbawa:
     gumuguhit
     nag- eehersisyo
     sumasayaw
     nagtatrabaho
     nagbabasa


nagtatrabaho
nag-eehersisyo
sumasayaw

nagbabasa
gumuguhit